Använd kategorier för att filtrera din sökning

Sensorisk

Ett sensoriskt läromedel är utformat så att innehållet helt eller till största delen kan tolkas via sinnena.

Sök sensoriska läromedel

Eleven får möjlighet att inhämta kunskap via syn, hörsel, smak, lukt och/eller känsel.

  • Innehållet kan tolkas via olika sinnen
  • Läromedlet ger eleven en konkret upplevelse av olika begrepp (som stor/liten, mjuk/hård)
  • Läromedlet ger eleven en konkret upplevelse av olika företeelser (tid, längd etc.)
  • Läromedlet ger eleven möjlighet att uppleva olika egenskaper som storlek, tyngd, form, färg, känsel, ljud, temperatur och/eller vikt
  • Läromedlet består av bilder som kan uppfattas och tolkas med känseln, till exempel taktila bilder

Här är exempel på taktila böcker vars innehåll kan tolkas med känseln.

Textila böcker som kan uppfattas med olika sinnen.