Använd kategorier för att filtrera din sökning

Lättläst

När det gäller Lättläst ligger fokus på textens innehåll och textens språkliga uppbyggnad. Lättlästa texter kan vara både språkligt och kognitivt anpassade.

Sök lättlästa läromedel

Här följer exempel på vad det kan innebära när ett läromedel är uppmärkt med Lättläst i den här söktjänsten.

Innehåll

 • Texten har ett personligt tilltal.
 • Texten har en tydlig författarröst.
 • Innehållet har en tydlig ordningsföljd, röd tråd, kronologi.
 • I texten förmedlas information i korta sekvenser.
 • Underförstådd information förekommer sparsamt i texten.
 • Orsakssamband framgår och förklaras tydligt i texten.
 • I texten förekommer det praktiska exempel för att förtydliga den fakta som avhandlas.
 • Texten innehåller korta summeringar efter ett avsnitt.
 • Rubrikerna beskriver avsnittets innehåll.
 • Siffrors betydelse (vad de innebär/står för) blir förklarade i texten.

Språklig uppbyggnad

 • Begränsad mängd text på varje uppslag.
 • Texten har omväxlande långa och korta meningar som ger en god läsrytm.
 • Texten innehåller ord som får meningarna att hänga ihop (satskonnektorer)
 • Meningarna är skrivna i rak ordföljd.
 • Inskjutna bisatser förekommer sparsamt i texten.
 • Passiv form förekommer sparsamt i texten.
 • Svåra ord förekommer sparsamt i texten.
 • Texten innehåller vanliga och ofta förekommande (högfrekventa) ord.
 • Svåra ord blir förklarade löpande i texten.
 • Texten innehåller få abstrakta begrepp.
 • Fasta uttryck och metaforer förekommer sparsamt i texten.

Bilder

 • Bilderna i läromedlet säger samma sak som texten.
 • Det finns förklarande bildtexter till bilder och illustrationer.

En pojke dyker ner i en simbassäng.

Maja ser en liten pojke. Han dyker.

Exempel ur Maja på badhuset, SPSM

Talat språk i film

Vi har i Hitta läromedel vidgat begreppet lättläst så att exempelvis läromedel med filmer där det talade språket är anpassat för elever med utvecklingsstörning märks upp som lättläst.

 

Bra att veta

Beskrivningarna bygger dels på riktlinjer från Centrum för Lättläst, som gått in under Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och dels på det som står i boken Vad är lättläst?