Använd kategorier för att filtrera din sökning

Läromedelsegenskaper - vad är det?

I Hitta läromedel kan du söka på egenskaper som gör ett läromedel tillgängligt. De här egenskaperna visar på vilket sätt ett läromedel är utvecklat eller anpassat för att elever i behov av särskilt stöd på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig läromedlet. 

Vi har samlat alla texterna under rubrikerna "Funktionsnedsättning och läromedel" och "Vad gör läromedel tillgängliga?" i pdf-format. Ladda ner pdf-en här.

Egenskaper som ökar tillgängligheten

I Hitta läromedel har vi tagit fram 13 olika egenskaper som var för sig eller tillsammans hjälper till att göra läromedel tillgängliga. Vilka egenskaper som kan passa för vilka elever kan du läsa mer om under rubriken Funktionsnedsättning och läromedel i menyraden ovan.

Egenskaperna är:

Beskrivning av varje egenskap hittar du under rubriken Vad gör läromedel tillgängliga? i menyraden ovan.

Egenskaperna har tagits fram med hjälp av rådgivare och specialpedagoger inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och externa experter samt i samverkan med Swedish Standards Institute (SIS).