Använd kategorier för att filtrera din sökning

Inspelad text

Inspelad text innebär att skriven text i ett läromedel är inspelad med mänskligt tal eller genererad av en talsyntes.

Sök läromedel med Inspelad text

Här följer ett antal punkter som beskriver vad det kan innebära att ett läromedel är uppmärkt med Inspelad text i den här söktjänsten.

  • Det går att få hela eller största delen av texten uppläst med mänsklig röst.
  • Det går att få hela texten uppläst av läromedlets talsyntes.
  • Det går att reglera hastigheten på uppläsningen.
  • Textmedföljning finns; det går att lyssna på texten och samtidigt följa med i den markerade texten på skärmen.
  • Det går att få funktioner i läromedlet upplästa. (Exempelvis menyer)
  • Det finns talande instruktioner i läromedlet.

Bild på elev som lyssnar med hörlurar och tittar på texten på bildskärmen samtidigt

Så här kan det se ut att få texten uppläst med textmedföljning. 

Bild på ett ljudreglage med play-knapp och knapp för ljudvolymen. Nedanför reglaget finns en text där första meningen är markerad. Det är den meningen som läses upp.

Ur Samhällskunskap - så klart! av Gleerups