Använd kategorier för att filtrera din sökning

Individuella inställningar

Individuella inställningar innebär att användaren kan göra inställningar i de tekniska funktionerna i det digitala läromedlet.

Sök läromedel med Individuella inställningar

Funktionerna går att sätta på och stänga av, släcka och tända, välja och välja bort.

Här kan du läsa om vilka inställningar som kan vara möjliga att göra i läromedlen som är uppmärkta med Individuella inställningar i den här söktjänsten. I vissa fall finns exempel på hur det kan se ut.

Det går att stänga av och sätta på uppläsning och ljud

Här nedan kan du se en bild på ett ljudreglage.

Reglage för att styra ljudet.

Det går att välja och välja bort textmedföljning

Här ser du ett exempel på hur textmedföljning kan se ut.

Bild på textmedföljning hos ett digitalt läromedel

Det går att välja layout

Här går det att välja olika bakgrundsfärg, textstorlek, typsnitt, färger på text och understrykning. Det kan också innebära att eleven kan välja vilka knappar och menyer som ska vara synliga.

Bild på ett digitalt läromedel med möjlighet att göra individuella inställningar

Det går att välja vilket innehåll som ska visas

Det kan innebära att visst innehåll visas beroende på vilken svårighetsnivå som väljs, att eleven kan lägga till information genom en anteckningsfunktion eller att delar av texten kan tas bort.

Det går att reglera hastigheten i övningarna

Eleven kan då välja hastigheten på hur innehållet i läromedlet presenteras.

Bild som visar ett läromedel med möjlighet att välja hastighet på ljudet

När det gäller film

  • Det går att välja om undertext ska vara på och av
  • Det går att välja om ljud ska vara på och av