Använd kategorier för att filtrera din sökning

Åtkomlig text

Texten i det digitala läromedlet är lagrad som text vilket innebär att den är kopierbar och fungerar tillsammans med talsyntes och skärmläsningsprogram (och punktskriftskärm).

Sök läromedel med Åtkomlig text
  • Hela eller större delen av texten i läromedlet är lagrad som text och därmed kopierbar.
  • Det går att få hela eller större delen av texten uppläst med ett talsyntesprogram.
  • Det går att få hela eller större delen av texten uppläst med ett skärmläsningsprogram.
  • Det går att få hela eller större delen av texten överförd till punktskrift på en punktskriftsskärm.