Använd kategorier för att filtrera din sökning

Alternativ bildpresentation

I läromedel kan alternativ bildpresentation innebära att bilder har omarbetas till antingen en beskrivande text som går att få uppläst eller till en taktil bild.

Sök läromedel med Alternativ bildpresentation

De läromedel som är uppmärkta med Alternativ bildpresentation är ofta anpassningar av förlagsutgivna läromedel till tryckt punktskrift eller till formaten Textview, Daisy ljud och Daisy text och ljud. 

Här kan du läsa om hur bilderna är omarbetade i de läromedlen som är uppmärkta med Alternativ bildpresentation i den här söktjänsten.

Bilderna i läromedlet beskrivs med text som går att få uppläst

Texten under bilden beskriver bilden för elever som inte har möjlighet se den. Exemplet visar detaljrikedomen hos en beskrivande text. Uppläsningen kan ske med hjälp av en talsyntes.

Fotografi av stadsmiljö i Warszawa. En smal kullerstensgata letar sig fram mellan gamla hus som är målade i olika ljusa färger. Husen har 4-5 våningar och på vissa av dem hänger butiksskyltar. Längs med gatan står några bilar parkerade och en man cyklar i förgrunden. I slutet av gatan tar en tvärgående väg vid och man kan se två höga kyrktorn mot den blå himlen.

Taktila bilder finns i läromedlet 

Här är en bild som är omarbetad till taktil form av SPSM. Originalbilden finns i läromedlet Rena rama forntiden från Sanoma utbildning.

Taktil bild som föreställer en orm med runor

Bilderna i läromedlet beskrivs med ljud - syntolkning

Läromedlet nedan innehåller alternativ bildpresentation med hjälp av ljud. Detta i form av en person som beskriver det som sker i de rörliga bilderna i filmen, det vill säga syntolkning.

Bild på läromedlet Ninjakoll som erbjuder syntolkning
Ur Ninjakoll, FUB