Förlagets beskrivning

Mer än tusen ord och enkla meningar att träna på. Ordlistorna är sorterade för att träna på stavning eller ordförståelse. Du kan lägga in egna ord och göra egna ordlistor med verktyget. Till ordlistorna finns 17 olika övningar. Läraren väljer i inställningar vilka övningar som ska visas på menyn, högst 9 i taget.

Alla övningar har inläst tal.

Exempel på inställningar: eleven kan få höra bokstavsljuden när han/hon skriver en bokstav. Lämpligt för svenska som andraspråk, elever i klass F–3 och för elever i särskolan.