Förlagets beskrivning

Längd 2 innehåller grundläggande längdbegrepp, rimlighetsövningar, längdenheterna millimeter, centimeter, meter, decimeter, kilometer och mil, mätövningar, avläsning av linjal samt omkrets.

I denna bok får du fördjupade kunskaper om längdmätning i vardagen. Här ges också många tillfällen till samtal och reflektion. I slutet av boken finns en utvärderingssida, repetitionssidor och läraranvisningar.

Längd 2 ingår i Enhetsböckerna om Längd, Vikt, Volym, Klockan, Året, Temperatur och Pengar. Varje område har två böcker i olika svårighetsnivåer. Övningarna, med många och tydliga illustrationer, ger också tillfällen att samtala och reflektera kring hur man använder matematiken i vardagen.