Förlagets beskrivning

Laborera och lär!

Labbkul 3 innehåller fyra laborationer till varje Tränahäfte i Mattekul år 3. Överst på varje sida i Labbkul finns en färgad rand och ett djur från ett Tränahäfte. Det gör det enkelt att se vilket delmoment laborationen hör till och vilket Tränahäfte det är baserat på. Övningarna utgår från ett laborationsmaterial gjort av piprensare och pärlor. Laborationerna dokumenteras i ett vanligt räknehäfte.

Labbkul 3 tränar:

  • addition och subtraktion talområde 0-1000
  • multiplikation och division hela tabellen
  • siffrors värde; hundratal, tiotal, ental
  • hälften/dubbelt
  • större än, mindre än, lika med
  • dela med rest.