Förlagets beskrivning

PULS Kunskapskollen SO är innehåller kopieringsunderlag med repetitionsfrågor till SO-ämnena geografi, religion, samhällskunskap och historia.

Materialet kan användas när som helst under åk 4–6. Men det är främst tänkt som en avstämning och god förberedelse för de nationella ämnesproven.

Frågorna utgår från det centrala innehållet i respektive ämne med tillämpningar av de förmågor som kunskapskraven och syftestexterna i kursplanerna eftersträvar.