Förlagets beskrivning

Boken ger pedagoger insikt i hur enkla metoder kan få elever med svår synnedsättning eller blindhet att upptäcka kroppsspråket tillsammans med sina seende klasskamrater.

Med drama, samtal och litteratur som verktyg, illustrerar författarna hur man på ett lustfyllt sätt kan arbeta för att öka elevernas medvetenhet om kroppsspråket, samtidigt som övningarna utvecklar samarbetet mellan eleverna.

Övningarna genomförs utan några större förberedelser och i de lokaler man har till sitt förfogande.