Förlagets beskrivning

Historieserien innehåller historiska fakta från olika tidsperioder och arbetsuppgifter runt dessa. Texten samverkar i hög grad runt bilderna

Krig och försvar handlar om krigföring, soldater, vapen, krigsfartyg och Sveriges krigsvinster under 1500- och 1600-talet.