Förlagets beskrivning

Kost och hälsa är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn.

Kost och hälsa:
• består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb
• har en tydlig koppling till kursens centrala innehåll
• resonerar kring ämnen som motion och vila, hur kost och hälsa samverkar, livsmedelskvalitet och näringslära samt attityder och värderingar kring kost och hälsa