Förlagets beskrivning

Koordinatplatta i kork som levereras med två koordinatsystem på svällpapper. Markeringar kan göras med kulnålar.
Extra koordinatsystem i svällpapper kan beställas separat på nr. 6416.