Förlagets beskrivning

Elevens huvudböcker i Kontakt inne­håller material samlat kring tjugoåtta arbets­områden, t.ex. Att analysera skön­litteratur, Att berätta utifrån ett manus, Att argu­mentera skriftligt, o.s.v.

I arbetsområdet är allt inkluderat: aktivering av förförståelse, exempeltexter att utgå ifrån, elevuppgifter och slutuppgift. För dig som lärare innebär det att du skapar en tydlig arbetsgång: allt från att göra eleverna medvetna om vilka förmågor de tränar på, till avslutningen av varje arbetsområde där eleverna använder allt de lärt sig.

För eleven blir det tydligt vilka kunskaper de ska utveckla och hur detta ska ske. Mönstertexter och belysande resonemang fungerar som förebild för elevens egen produktion. Och allt sätts i ett sammanhang.

Huvudbok 1 och 2 täcker hela det centrala innehållet. Det finns även en inbyggd progression mellan böckerna. Huvudbok 2 är mer avancerad på så sätt att eleverna måste förhålla sig till fler antal förmågor och de mer avancerade delarna ur det centrala innehållet.