Förlagets beskrivning

Koll på matematik 1-3 skapar möjligheter att undervisa efter Lgr 11 på ett inspirerande, strukturerat och kärnfullt sätt. Tillsammans med barnen Alex, Ella, Kim, Li och Tage får eleverna upptäcka matematik i vardagliga händelser och situationer.

Elevboken är indelad i sex kapitel. I varje kapitel finns uppgifter, både för gemensamt och enskilt arbete, som tränar de matematiska förmågorna. I elevboken lyfts matematiska begrepp och strukturerade arbetssätt för kommunikation och resonemang används.