Förlagets beskrivning

Boken ingår i serien om växtkunskap och är en kombinerad fakta-och arbetsbok.
Den omfattar 12 av de vanligaste köksväxterna och 10 utplanteringsväxter.
Köksväxterna presenteras med färgfoto i sin "växande" miljö och den ätliga delen av växten illustreras dessutom i anslutning till fotot. Utplanteringsväxterna visas planterade på några vanligt förekommande sätt. Repetitionsfrågor följer efter varje växt.

Färg och svartvit, häftad.