Förlagets beskrivning

Programmet riktar sig till en bred målgrupp som inte behärskar avläsning av klockan och de svenska begreppen för tidsangivelse.

I programmet får eleven träna både att ställa och att avläsa klockan. Detta gäller både digital och analog tid. Vidare finns det programavsnitt som tar upp kopplingen mellan analog/digital tid och tidsangivelse i talspråket.