Förlagets beskrivning

Repeterar tidsenheterna timme, halv timme och kvart. Därefter följer många övningar med minuter. Eleven uppskattar tid, räknar ut tidsskillnader, avläser klockan och skriver in rätt klockslag. För att träna generalisering varieras klockornas färg och form. Klockan tränas både analogt och digitalt. 

Klockan 2 ingår i serien Enhetsböckerna om Längd, Vikt, Volym, Klockan, Året, Temperatur och Pengar. Varje område har två böcker i olika svårighetsnivåer. Övningarna, med många och tydliga illustrationer, ger också tillfällen att samtala och reflektera kring hur man använder matematiken i vardagen.