Förlagets beskrivning

Levande organismer, som djur, kan placeras i grupper efter hur de liknar varandra … eller inte liknar varandra. Det här kallas klassifikation.


Vi ska titta på sex olika djurgrupper: insekter, kräldjur, groddjur, fiskar, fåglar och däggdjur och lära oss hur de delas in i klasser med ledning av de egenskaper de har gemensamt. Se vilka dessa egenskaper är, och hur de hjälper djuren att överleva!