Förlagets beskrivning

Läromedel i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 4 med inläst text som innehåller arbete med olika texttyper.

I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag...