Förlagets beskrivning

Ett fristående material för arbetet med de olika momenten som hör till målen i matematik och svenska i årskurs 3. Häftena innehåller uppgifter som testar och tränar de kunskaper som eleverna ska klara enligt Lgr 11. Kunskapskraven är tydligt presenterade så att eleverna under arbetets gång hela tiden är medvetna om vad de kan och vilka moment de eventuellt behöver extra stöd i.

Klara målen i matematik finns i två varianter:
Klara målen - Tal och räkning
Klara målen - Geometri, mätningar och statistik