Förlagets beskrivning

Läs- och skrivinlärning för elever med nedsatt hörsel. Kiwi Special är ett läromedelspaket som vänder sig till lärare som undervisar elever med nedsatt hörsel. Materialet fokuserar på bildens och det visuellas betydelse, samtal, lektionsstruktur, eget ansvar samt ett positivt klassrumsklimat.

I läromedelspaketet Kiwi Special ingår:
• Boken Kiwi Special - Lärarhandledning
• Skiva Kiwi Special - Filmer
• Skiva Kiwi Special - Bildbank

Kiwi Special Lärarhandledning är ett komplement till Sanoma Utbildnings lärarhandledningar i Kiwiserien och tar upp hur läs- och skrivinlärning kan gå till för elever med nedsatt hörsel. Den innehåller förslag på hur Kiwimaterialet kan användas med eleverna och hur lektioner kan läggas upp i ett tvåspråkigt perspektiv.

Kiwi Special - Filmer innehåller översättningar av böcker från Kiwiserien till teckenspråk. På skivan finns också klassrumsfilmer som beskriver arbetet i en dövklass. Där finns även filmer som visar hur elever med hörselnedsättning läser högt.

Kiwi Special - Bildbank innehåller illustrationer i färg och svartvitt till 300 vanliga substantiv, adjektiv och verb. Skivan innehåller även mallar som kan användas för att göra individuella arbetsblad till eleverna. Samtliga illustrationer finns som färdiga pdf:er där ordet skrivits med handalfabet och text under bilden.

Fungerar i Windows 7 eller Mac OS X v 19.4+ Adobe Reader 9.1 eller senare. Dvd-rom.