Förlagets beskrivning

Kiwi online är ett bibliotek i din dator. Dina elever läser böcker med varierande texttyper och som är i fas med  deras läsutvecklling. Böckerna är indelade i fyra nivåer och till varje bok
finns fyra olika arbetssätt.

Kiwi online innehåller 125 nivågrupperade böcker.