Förlagets beskrivning

En inspirerande handledning som ger tips och idéer kring hur pedagogen utifrån förskolans läroplan kan arbeta med taktila bilder. Författarna ger en mängd praktiska och metodiska förslag på hur man med hjälp av taktila bilder kan göra verksamheten i förskolan tillgänglig för barn med svår synnedsättning eller blindhet.