Förlagets beskrivning

Kan Serien Pro innehåller sju olika program med språkträning och tecken som stöd. Serien riktar sig till undervisningen i svenska på lågstadiet i grundskolan och som ett kompletterande läromedel i särskolan och förskolan.

Programmen har flera olika kommunikationsstöd, t.ex. tecken som stöd och bokstavering med handalfabetet, läppavläsning, text, bild, ljud och speaker och blir därför intressanta för olika grupper som behöver språkträning och tecken som stöd för att öka sin språkmedvetenhet.

För att bedöma om programmen passar, behöver man känna till barnets/elevens behov och förmåga.