Förlagets beskrivning

Programmet handlar om att ge eleverna en introduktion till källkritik. Materialet är teckenspråkigt och ger eleverna en introduktion till att tänka kring källkritik och vilka källor vi kan lita på och varför. Materialet innehåller även hur eleven ska gå tillväga för att kolla källan samt vilka rättigheter och skyldigheter som finns på nätet.

Läromedlet uppmuntrar eleverna till diskussion genom övningsuppgifterna.

Programmet är indelat i 4 olika delar:

Vad är en källa Källkritik Algoritmer Att dela saker på Internet.