Förlagets beskrivning

En engelsk läsebok för elever som har baskunskaper i engelska. Boken innehåller fyra personers beskrivning av en dag i deras liv. Texten är lättläst och en mängd bilder som förstärker orden. Boken har en ordlista och kan kompletteras med en ordbok exempelvis Norstedts första engelska ordbok.
Boken är lämplig för elever i Särvux och Grundsär, men passar givetvis i undervisning för andra målgrupper och på andra nivåer där man vill lära ut vardagsengelska.