Förlagets beskrivning

Innehållet är anpassat till de nya kraven i Lgr11 inom taluppfattning och tals användning. I elevboken finns också flera spel där eleverna tillämpar sina nyvunna kunskaper.

Boken tar bl.a. upp begrepp som fler och färre, hälften och dubbelt, udda och jämn, talen 1–10, sifferskrivning, taluppdelning och tallinjen.

Till elevboken medföljer en tallinje som eleven kan ha framför sig på bordet. Dessutom innehåller boken ett ark med talstavar där eleverna kan se och laborativt arbeta med de olika kombinationerna för talen 2–10.