Förlagets beskrivning

Böckerna ingår i ett väl genomtänkt material för tidig läsning och skrivning. Ju tidigare man låter barn möta skriftspråket, desto lättare kan det vara för dem att upptäcka det på ett naturligt och lekfullt sätt. De är skrivna i Danmark av Elisabeth Due och översatta av Astrid Frylmark.

Böckerna är utvecklade för barn i åldrarna 0 till 6 år. De yngsta tittar på orden och bilderna, medan de äldsta kan lekskriva orden med whiteboardpenna, om och om igen.