Förlagets beskrivning

En serie på tio böcker, en för varje siffra, med olika övningar.

Eleven lär sig genom att klippa och klistra, ringa in, dra streck, måla och rita rätt antal och skriva siffror.