Förlagets beskrivning

Det fjärde materialet där ordbilder används som läsinlärningsmetod. Det innebär att varje ordbild ska kännas igen och identifieras som en helhet. Ett antal ord presenteras. Valet av begrepp anknyter på olika sätt till elevens vardag och miljö. Bilderna kan dessutom inspirera till samtal och uppmuntra till nya erfarenheter och utflykter.

Materialet innehåller läsebok, vändbara plattor med bilder och ordbilder, kort, med skrivövningar samt handledning. Samtliga ord är illustrerade med stödtecken.