Förlagets beskrivning

InterMatte är ett komplett digitalt läromedel i matematik för årskurs 6-9 framtaget utifrån läroplanen och Matematiklyftet. InterMatte kan användas som basläromedel för dig som vill arbeta helt digitalt i matematikundervisningen. 

InterMatte fungerar lika bra på läsplatta som på dator och finns i en Grundskoleversion, Vux-version och Privatversion.