Förlagets beskrivning

Wendick-modellens Intensivläsning är det mest heltäckande och omfattande kartläggnings- och träningsmaterialet inom sitt område. Materialet riktar sig till lärare som är involverade i elevers lästräning och bygger på användning av strukturerade läslistor.