Verklighetsuppfattning - Människokroppen

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Att veta hur företeelser i omvärlden hänger samman är en förutsättning för att verkligheten ska vara begriplig. Med kunskaper om människan och naturen får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Trämodeller.

Människa, djur och natur

  • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.

Ur Lgrsä11

Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna ges förutsättningar att samspela med naturen och sin omgivning.

Exempel på läromedel

En stiliserad figur i en pratbubbla. App

Fotokalendern

itunes.apple.com - Fotokalendern har skapats för att ge personer med kommunikativ funktionsnedsättning möjlighet att vara delaktiga och aktiva i återberättande. Kalen...
Illustrationer på en flicka som ligger i en säng, som pratar med kompisar, som sitter och tittar på när andra badar... Tryckt bok

Jag har fått mens!

webbutiken.spsm.se - När man får den första mensen dyker det upp många tankar som man behöver prata om. Jag har fått mens! är en berättelse om Sofia och hennes funderin...
En person som hoppar upp i luften och sträcker ut armarna. Pärm

Må bra till kropp och själ

www.logistikteamet.se - Denna pärm innehåller förslag på 28 kompletta arbetspass där teori varvas med praktiska moment och förenklade recept. Exempel på arbetspass: hälsa,...
Illustrationer och fotografier på en katt, en flicka, en flicka i en hängmatta, en pojke på en skateboard... Häfte

Må så gott

hittalaromedel.spsm.se - Må så gott beskriver lättfattligt och sakligt vilken betydelse •mat, •motion, •vila, •stimulans har för välbefinnandet.
Pussel 5-lagers Pojke och flicka. Laborativt material

Pussel 5-lagers Pojke och flicka

hos.se - Upptäck kroppen och hur den ser ut inuti. Ett set med två mycket pedagogiska träpussel i fem lager. Visar kroppen i olika lager från skelett, inre...
Bildkort med händelser på ett tivoli. Sekvensbilder

Språklåda

sica.123ehandel.se - En serie om känslor i vardagslivet. Att prata om sina känslor är ofta svårt, speciellt om ordförrådet är begränsat. Sekvenserna ger utmärkt hjälp...
Illustrationer på en kropp, muskler i en arm och hjärnan på en pojke. Tryckt bok

Så fungerar kroppen

www.logistikteamet.se - Boken beskriver funktionen av kroppens olika delar och hur de samarbetar. Den tar upp det egna ansvaret att hålla kroppen frisk. Till faktaboken fi...
Framsida tvätta händerna och hela kroppen Bok

Tvätta händerna och hela kroppen

ll-forlaget.se - LL förlaget Det är viktigt att vara ren och ta hand om sin kropp. Det skyddar dig och andra från att bli sjuka. Det visar också att du bryr dig om...
Senast ändrad: 2020-12-09