Verklighetsuppfattning - Natur och djur

Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna ges förutsättningar att samspela med naturen och sin omgivning.

Fyra årstider.

Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper om människa och natur,
    ...

Människa, djur och natur
...

  • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.

 

Ur Lgrsä11

Exempel på läromedel

Öva tal 1-5 A. Tryckt form

Öva tal 1-5 A

www.laraforlag.se - Matematikövningarna i ”Öva tal 1-5 a” tränar på betydelsen av likhetstecknet. Läromedlet behandlar talen 1-5. Eleverna får på olika sätt öva på sin...
Öva tal 6-10 A. Tryckt form

Öva tal 6-10 A

www.laraforlag.se - Matematikövningarna i ”Öva tal 6-10 a” tränar på betydelsen av likhetstecknet. Läromedlet behandlar talen 6-10. Eleverna får på olika sätt öva på s...
Träna med penna A. Tryckt form

Träna med penna A

www.laraforlag.se - ”Öva med penna a” innehåller övningar på att färglägga och se övningar på att känna igen lika bilder. Läromedlet ger träning på elevens perceptuell...
En mängd djur, bland annat ko, gris, hare och igelkott. Tryckt bok

Djur omkring oss B

webbutiken.spsm.se - Djur omkring oss B ger fördjupad kunskap om de djur vi mött i Djur omkring oss A. Du får även möta några nya djur i vissa av grupperna. Tanken är a...
En fjäril, en groda och flera andra djur. Tryckt bok och ljudfil

Djur i Sverige A-Ö

www.gleerups.se - Djuren är placerade i alfabetisk ordning, som i ett lexikon. Alla djur har ett eget uppslag med text på vänstersidan och bild på högersidan. Texter...
Två barn står och fiskar med ryggen åt. De har dragit upp en fisk på kroken. Tryckt bok

Luna på utflykt

webbutiken.spsm.se - Varför säger de att vi ska vara rädda om naturen och inte förstöra? Hur ska man veta vad man får göra? Luna är en flicka med många funderingar krin...
Ett årshjul med kvartalen i olika färger och olika växter vid sidan av. Tryckt häfte

Träna årets dagar, veckor och månader

www.logistikteamet.se - Häftet finns i två varianter. Dels i ett lite mindre format, men nu också i A4-format. I det större formatet är layouten luftigare, texten något st...
Samma träd och landskap under fyra årstider. Laborativt material

Årstidsresan

www.logistikteamet.se - Läromedlet ”Årstidsresan” är ett basläromedel för träningsskoleinriktningen inom grundsärskolan. I ”Årstidsresan” arbetar man tematiskt genom de 4...
Lottokort med igelkott, fjäril, åska, blåklocka och bad. Spel

Årstidsresan Lottospel

www.logistikteamet.se - Årstidsresans lottospel tränar arbetsminnet, förmågan att generalisera och att tyda symboler. De ger också möjlighet till att lära sig olika ordbil...

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2020-12-09