Använd kategorier för att filtrera din sökning

Verklighetsuppfattning - Natur och djur

Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna ges förutsättningar att samspela med naturen och sin omgivning.
Fyra årstider.

Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper om människa och natur,
    ...

Människa, djur och natur
...

  • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.

 

Ur Lgrsä11

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2019-11-07