Använd kategorier för att filtrera din sökning

Vardagsaktiviteter

Ämnesområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper exempelvis om mönster och rutiner som ingår i vardagen.
Ett fotografi på en hand med ett finger på ett tangentbordsöverlägg som gör att det är lättare att träffa rätt på tangenterna.

Eleverna ska ges förutsättningar att ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet.

På så sätt ska undervisningen bidra till ökad självständighet hos eleven och tilltro till den egna förmågan att agera.

Utifrån det centrala innehållet - vardagsrutiner och vardagsmiljö - för undervisning av elever i grundsärskolans senare år, inriktning träningsskolan, deltar eleven exempelvis i olika arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö efter elevens förutsättningar.

Här presenteras några exempel på material att arbeta med inom ämnesområdet. Sätt upp mål för aktiviteten.

Exempel på läromedel och annat material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2018-09-26