Använd kategorier för att filtrera din sökning

Kommunikation - Tecken som stöd, äldre elever

Undervisningen i grundsärskolans senare del inriktning träningsskolan inom ämnet kommunikation, ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet.
Ritade tecken med text om julen, önskelista och julklappar till vänster och Moa med sin önskelista framför sig.

Bilden ovan är hämtad ur "Moas jul" från Landskrona Vision.

Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man söker information i olika källor och hur digitala kommunikationsverktyg kan användas. På så sätt ges möjlighet för ökad självständighet.

Utifrån det centrala innehållet

  • ämnesspecifika begrepp - ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Ur Lgrsä 11

Här presenteras några exempel på material att arbeta med inom ämnesområdet.

Sätt upp mål för aktiviteten.

Exempel på läromedel

Senast ändrad: 2020-05-05