Kommunikation - Tecken som stöd, äldre elever

Undervisningen i grundsärskolans senare del inriktning träningsskolan inom ämnet kommunikation, ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet.

Ritade tecken med text om julen, önskelista och julklappar till vänster och Moa med sin önskelista framför sig.

Bilden ovan är hämtad ur "Moas jul" från Landskrona Vision.

Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man söker information i olika källor och hur digitala kommunikationsverktyg kan användas. På så sätt ges möjlighet för ökad självständighet.

Utifrån det centrala innehållet

  • ämnesspecifika begrepp - ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Ur Lgrsä 11

Här presenteras några exempel på material att arbeta med inom ämnesområdet.

Sätt upp mål för aktiviteten.

Exempel på läromedel

Böcker och filmer med Moa, en tjej med rosa hår, på framsidan. Bok och Dvd

Moa - böcker och filmer

www.butik.bonasignum.se - Berättelserna om Moa är skrivna med ett mycket enkelt språk som ligger nära talspråk för att den ska vara lätt att förstå. Filmerna och böckerna in...
Menyval i Kan-Serien - Avläsa, Höra, Läsa, Se, Stava, Tecken, Kan Själv Dvd

Kan Serien Pro

www.kenartmedia.com - Kan Serien Pro innehåller sju olika program med språkträning och tecken som stöd. Serien riktar sig till undervisningen i svenska på lågstadiet i...
Inställningar man kan göra i läromedlet. Visa bild, i det här fallet ett fotografi på en apelsin och Visa tecken, en video med en tjej som tecknar "apelsin". Dvd/cd

Ellas Jättememory

www.ellas.se - Över 600 ord och med många möjligheter att anpassa programmet till olika behov. Träna hur du vill – med tal, tecken, text och bilder. Välj bland 15...
Filmer inom olika områden; shoppa, träna, musik, korttids, Café, teater och skola. Dvd

Ungdomstecken

www.butik.bonasignum.se - Filmens målgrupp är tonåringar som har svårt att uttrycka sig i tal och behöver TAKK som komplement till talet. (TAKK Tecken som Alternativ och Kom...
Kom igång med teckensång Webbaserat

Kom igång med teckensång 3

www.teckensangforlag.se - Här kan du se hela filmen online (56 min), och varje sång/avsnitt för sig. Dessutom finns text, teckenillustrationer och ackordanalys som går att...
Framsida Natten & Skuggan – Stoppa skurken Bok

Natten & Skuggan – Stoppa skurken

webbutiken.spsm.se - Natten och Skuggan är två superhjältar som ser till att staden är en säker plats. Samtidigt som vi får följa med dem på en rafflande jakt vävs det...
Senast ändrad: 2020-12-09