Svenska, nyanlända

Nyanländ - vem är det? Begreppet "nyanlända elever" används om barn och ungdomar som kommer till Sverige nära eller under sin skoltid. De har inte svenska som modersmål och kan oftast inte tala eller förstå svenska. De vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. Det är barn och ungdomar med skiftande behov som skolan har till uppgift att möta på bästa sätt.

Ikoner från Lexin.

Bild från Skolverket.

Särvux innebär att den som har en utvecklingsstörning eller hjärnskada har rätt till särskild utbildning för vuxna från det att eleven fyllt 20 år.

Skolan tar reda på vad eleven redan kan, så att studierna anpassas efter det. Eleven ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.                                        

Delar ur Skolverkets information om den svenska skolan för nyanlända, Särskild utbildning för vuxna – Särvux.

Material för målgruppen bör exempelvis vara lättläst och med en tydlig layout. Viktigt att svårighetsgraden ökar med en långsam progression. Alternativa verktyg som exempelvis talsyntes gör undervisningen tillgänglig och förstärker elevernas självständighet. Bra med repetition som befäster kunskapen.

Exempel på läromedel

Studiestöd på modersmål. Webbaserat

Begreppa

www.inlasningstjanst.se - Studiestöd på modersmål är mer än bara översättningar – det är pedagogiska bearbetningar på elevens modersmål i form av ljudböcker till välkända lä...
Förstoringsglas över en bok. Webbaserat

Lexin online

lexin2.nada.kth.se - LEXIN är ett webbaserat lexikon på svenska och många andra språk som är anpassat speciellt för flerspråkig undervisning. Det finns mellan 7 500 til...
Bild på bokens titel: Lyssna, läs och uttala. Tryckt bok och cd

Lyssna, läs och uttala

ordaf.se - Lyssna, läs och uttala handlar om svenskt uttal. I boken finns övningar på svenska språkljud och talets melodi och betoning. Texten är utformad för...
Grupp med människor står tillsammans. Tryckt form

Vardagssvenska - Grundkurs i svenska språket

www.nok.se - Ett läromedel utvecklat för nyanlända som går språkkurser under asyltiden. Fokus på muntlig vardaglig kommunikation Ett gediget och inspirerande bi...
En liten fisk simmar förbi. Tryckt bok

Bli en läsare - med läsinlärning i 7 steg

www.logistikteamet.se - Innehåller 24 läsövningar: • Genomgång av bokstäverna A, S, L, M, R, I, V, N, O, F, K, E, T, B, U (15 st) • Läsövningarna innehåller ljudenligt sta...
Ordet "ord" inuti ett förstoringsglas. App

Ord i fokus

itunes.apple.com - Svensk ordförrådsträning Det är lättare att lära sig ett språk om det samtidigt är roligt. Med Ord i fokus kan du förbättra och bredda ditt ordförr...
Löv och dess stavelser. App

LäsKod

itunes.apple.com - LäsKod är en app för iPad och iPhone med fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen. Målgruppen för appen är barn som befinner sig i början av s...
Alfavux ikon från App Store. App

Alfavux

itunes.apple.com - Alfavux är en pedagogisk app för ordinlärning. Appen är framtagen av en sfi-lärare på Komvux i Norrköping och riktar sig främst till ungdomar och...
Stava vanliga ord. Tryckt bok

BOX - Träna svenska Stava vanliga ord 1

www.askunge.com - BOX – Träna svenska är en ny serie häften som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Varje häfte tar upp ett område. Eleverna får då möjli...

Exempel på alternativa verktyg

En pratbubbla med en penna i. App

IntoWords

www.mv-nordic.com - IntoWords är ett verktyg för dig som vill skriva och läsa med uppläsningsstöd på ett eller flera språk. Appen fungerar med svenska eller det språk ...
Ikon för AppWriter Pro. App

AppWriter Pro

www.skolappar.nu - AppWriter Pro är det verktyg som de flesta skoldatatek rekommenderar till elever i behov av hjälp med uppläsning och skrivning. Anledningen är att...
Senast ändrad: 2020-12-09