Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Undervisningen i kursen matematik inom kommunal vuxenutbildning inom särskild utbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardags-, samhälls-, studie- och arbetslivet samt inom olika ämnesområden.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-12-21