Matematik

Undervisningen i kursen matematik inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardags-, samhälls-, studie- och arbetslivet samt inom olika ämnesområden.

Bilden visar webbaserade programmet Räknerutan 2

Den ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • lösa matematiska problem,
  • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Exempel på läromedel

Bilden visar en kvinna som handlar i en affär, hon står och tittar på varorna i en hylla. På armen bär hon en röd varukorg. Tryckt

Räkna i affären

www.logistikteamet.se - Använd matematik - Räkna i affären från Lära Förlag
Bilden är uppdelad i två delar. Vänstra bilden visar en stor bro, högra bilden visar ett höghus. Webb

Matteresan 3-4

www.gleerups.se - Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avs...
Bilden visar tre personer som står vid en reception. Receptionen pekar på datorskärmen. Tryckt

Säker med matematik A

webbutiken.spsm.se - Säker med matematik A är skriven för dig som vill lära dig mer om matematik i vardagen. Här får du baskunskaper i matematik som är bra att kunna nä...
Bilden visar webbaserade programmet Räknerutan 2 Webb

Räknerutan 2

webbutiken.spsm.se - Räknerutan är en programvara för elever som vill eller måste ha ett alternativ till att räkna med papper och penna. Programmet innehåller inga matt...
Bilden visar kartongen på CountDown - Mattespel Spel

CountDown - Mattespel

www.alega.se - Roligt mattespel för både unga och äldre. Spelet liknar Alfapet men med siffror istället för bokstäver. Man kan spela på olika sätt - ett är att st...

Exempel på lärarlitteratur

Bilden visar en lärare sitta vid ett bord med tre elever och löser matematik övningar. Webb

Didaktiska perspektiv på matematikundervisningen 1

larportalen.skolverket.se - Modulen reviderades november 2019. Välkommen till denna modul om möjligheter och utmaningar i matematikundervisningen i grundsärskola, gymnasiesärs...
Senast ändrad: 2021-02-01