Individ och samhälle

Undervisningen inom kursen individ och samhälle syftar till att eleven utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen.

En gågata full med människor i vardagen.

Eleven ska ges förutsättningar att ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska situationer i hushållet. Eleven ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika samhällsfunktioner och om närområdets kultur- och fritidsutbud. 

Genom undervisningen ska eleven få möjlighet att utveckla kunskaper om ämnesspecifika begrepp. På så sätt ska eleven ges förutsättningar att bli delaktig i samtal om vardagslivet och samhället. 

Ur kursplan för särvux, grundläggande nivå (reviderad 2019)

Exempel på material

Helt rätt. Webb-tv

Helt rätt

Stremio, konsumentverket - Fem korta filmavsnitt om privatekonomi och konsumenträttigheter med en tillhörande lärarhandledning. Varför är det bra att ha koll på sina inkomste...
Så kan vi bo. Tryckt form

Så kan vi bo

webbutiken.spsm.se - Det är mycket att tänka på när man ska bygga ett hus! I boken vill författarna på ett enkelt sätt berätta hur det går till men också om olika typer...
Människan och samhället. Tryckt form

Människan och samhället

webbutiken.spsm.se - Den här boken handlar om vårt samhälle. I boken får du bland annat lära dig om vad ett samhälle gör, stat, kommun och landsting, partier och val,...
Min kunskap om vårt samhälle. Tryckt form

Min kunskap om vårt samhälle

Logistikteamet, för Lära förlag - Basläromedel i samhällskunskap för gymnasiesärskolan. I den här sker all inlärning ur elevens perspektiv, för en ökad förståelse för omvärlden. Uti...
8 sidor. Webbplats

8 sidor

8sidor.se - 8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska. Bokstäverna i 8 Sidor är lite större än i en vanlig tidning. Meningarna är kortare. 8 Sidor har in...
Samshällkunskap så klart! Webbaserat

Samhällskunskap – så klart!

www.gleerups.se - Med Samhällskunskap – så klart! får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet innehåller alla momen...
Framsida Veckoschema med bildstöd App

Veckoschema med bildstöd

svenska-apps.se - Appsöks beskrivning av appen: En enkel och tydlig schema-/kalenderapp för bilder. Flera personer kan ha varsitt schema. Man kan välja dagvy eller...

Exempel på lärarmaterial

Senast ändrad: 2020-12-09