Hem- och konsumentkunskap

Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbete i hem och hushåll ger människor viktiga redskap för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Skärmdump från film med två ungdomar som pratar om pengar.

Bilden ovan är hämtad ur "Helt rätt"" från Konsumentverket.

Undervisningen i kursen hem-och konsumentkunskap inom särskild utbild­ning för vuxna på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion inom hushållet. I en pro­cess där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleven ges möjlig­het att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider.

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar tilltron till sin egen förmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hushållet. Därigenom ska elevens förmåga att ta egna initiativ uppmuntras.

Genom undervisningen i kursen hem- och konsumentkunskap ska eleven ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

  • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  • hantera och lösa praktiska situationer i vardagen,
  • värdera val och handlingar i hushållet,
  • ha ett reflekterande förhållningssätt vid konsumtion utifrån perspektivet hållbar utveckling,
  • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-02-11