Engelska

Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket och förmåga att kommunicera på engelska. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Exempel på läromedel

Senast ändrad: 2022-12-21