Svenska som andraspråk

Undervisningen i kursen svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. Genom undervisningen, som utgår från ett andraspråksperspektiv, ska eleven ges möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Exempel på läromedel

Exempel på alternativa verktyg

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2023-06-22