Använd kategorier för att filtrera din sökning

Inspirationssidor - vad kan du hitta här?

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel och lärarlitteratur för olika skolformer och ämnen. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Det kan handla om att Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för grundsärskolan i något ämne eller att det finns intressant forskning inom ämnet eller området. Du hittar också exempel på alternativa verktyg.

Innehållet i Inspirationssidorna ska kunna kopplas till läroplan och kursplan.
Läromedlen och materialet vi ger exempel på ska på ett eller annat sätt fungera för elever med funktionsnedsättning.

Inom följande områden hittar du Inspirationssidor;

Egna berättelser
Fritidshem
Förskolan
Förskoleklass
Grundskolan årskurs 1-3
Grundskolan årskurs 4-6
Grundskolan årskurs 7-9
Gymnasieskolan
Grundsärskolan årskurs 1-6
Grundsärskolan årskurs 7-9
Grundsärskolan, inriktning träningsskola
Gymnasiesärskolan
Utbildning i svenska för invandrare
Särskild utbildning för vuxna