Använd kategorier för att filtrera din sökning

Att leva tillsammans

På denna inspirationssida finns exempel på läromedel som kan användas för att diskutera frågor som rör kärlek, svartsjuka, attityder, våld och brott i nära relationer.
Leva tillsammans.

Bilden ovan är tagen ur materialet "Eva och Claes" från "Brott i nära relationer" hos Polisen.

Skolans mål är att varje elev

  • kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde och integritet,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor,
  • utvecklas så långt möjligt mot att kunna samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  • utvecklas så långt möjligt till att kunna leva sig in i och förstå andra människors
    situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Ur Lgr13sä

Senast ändrad: 2018-09-26