Använd kategorier för att filtrera din sökning

Svenska

Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter för att lära känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.
Symboler för åtta metoder för att öva läsförmåga, till exempel läsa och lyssna.

Bilden ovan är hämtad ur LäsFlyt från Softogram.

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att anpassa språket till olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna fördjupar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, enskilt och tillsammans med andra.

I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, lyssna, skriva och läsa. De ska också ges tillfälle att använda digitala verktyg i samband med detta.

  • Förmåga att kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket till syftet, mottagaren och sammanhanget.

                                                                                                                            Ur gysär2013

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2018-09-26