Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp och metoder samt förmåga att använda dessa. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda olika strategier för att lösa matematiska problem. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förståelse för matematik som en undersökande och kreativ verksamhet.

Räknar matematik.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda matematik i olika sammanhang som kan uppstå i vardagen och i yrkeslivet.

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda digital teknik och andra redskap som kan användas för att lösa matematiska problem

Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Taluppfattning, aritmetik och algebra

  • Metoder för beräkningar med rationella tal i vardags- och yrkeslivet. Överslagsberäkning, huvudräkning och strategier för att använda digital teknik.
  • Enkla matematiska uttryck och ekvationer.
  • Hjälpmedel som används i vardagen och inom olika yrkesområden, till exempel tumstock och passare.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

    Ur Skolverkets läroplan för gymnasiesärskolan 2013

Exempel på läromedel

Jeans med prislapp. Tryckt bok

Är det möjligt?

www.logistikteamet.se - I många sammanhang/situationer måste man snabbt kunna ta reda på ungefär hur mycket man behöver, vad man bör betala, vilken storlek som passar och ...
MyScript Calculator. App

MyScript Calculator

myscript.com - MyScript Calculator är en miniräknar-app där du kan skriva dina uträkningar för hand direkt på skärmen, du slipper tänka på siffer- och funktionsta...
Corda. Webbaserat

Corda 1-3 Elevwebb

www.gleerups.se - Corda  är ett uppskattat läromedel i grundläggande matematik som bland annat används på introduktionsprogram, folkhögskolor samt inom den grundlägg...
Luftballong flyger över landskap. Tryckt bok

Summit - grundläggande matematik

www.nok.se - Hela grundskolans matematik samlad i fyra böcker. För elever som går vuxenutbildning på grundläggande nivå, introduktionsprogram eller i förberedel...
Förvandlingen av rummet kan börja. Webb-tv

Förvandlingen av rummet kan börja!

urskola.se - Byggänget är överens om att något måste göras åt uppehållsrummet. "Det är som ett fängelse", säger Ahmet. Scenografen och inredningsexperten Astrid...
Senast ändrad: 2020-12-09