Använd kategorier för att filtrera din sökning

Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp och metoder samt förmåga att använda dessa. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda olika strategier för att lösa matematiska problem. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förståelse för matematik som en undersökande och kreativ verksamhet.
Räknar matematik.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda matematik i olika sammanhang som kan uppstå i vardagen och i yrkeslivet.

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda digital teknik och andra redskap som kan användas för att lösa matematiska problem

Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Taluppfattning, aritmetik och algebra

  • Metoder för beräkningar med rationella tal i vardags- och yrkeslivet. Överslagsberäkning, huvudräkning och strategier för att använda digital teknik.
  • Enkla matematiska uttryck och ekvationer.
  • Hjälpmedel som används i vardagen och inom olika yrkesområden, till exempel tumstock och passare.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

    Ur Skolverkets läroplan för gymnasiesärskolan 2013

Exempel på läromedel

Senast ändrad: 2018-09-26