Engelska

Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Figurer pratar med varandra.

 

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar både reception, vilket innebär att förstå talat och skrivet språk, samt produktion och interaktion, vilket innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift.

 

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.
  2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
    ...

    Ur Lgysä 13

Exempel på läromedel

Grönt bokomslag med texten "English from the beginning 2", Tryckt bok

English from the Beginning 2

www.liber.se - English from the Beginning består av fyra häften med övningar och två lärarhandledningar med dels kopieringsunderlag, dels ljudfiler till hörövning...
Ett spelkort och fem meningar på engelska på varsin remsa, Spelkort

Fun Reading Cards

sica.123ehandel.se - Korta roliga uppmaningar på en mening för tidig läs- och hörförståelse. Här används för eleven bekanta vardagsuttryck i olika kombinationer för att...
En brandman som pratar i telefon. Bakom honom finns två brandbilar. Tryckt bok

Stay in Contact

www.logistikteamet.se - Stay in Contact består av en serie bredvidläsningsböcker, som kan användas parallellt med More Contactserien. Böckerna tar upp teman, där texterna ...
En engelsk taxi framför olika vägskyltar. Tryckt bok

Third Step

skolcopy.se - Arbetsboken fördjupar elevens kunskaper i grammatik. Här finns övningar i ordkunskap, längre skrivövningar, ett stycke om USA (traditioner, histori...

Exempel på alternativa verktyg

En pratbubbla med en penna i. App

Into Words

www.mv-nordic.com - Få all text uppläst och skriv snabbare och bättre. Med detta läs- och skrivverktyg kan du tillgodogöra dig kunskapen snabbare då du kan få all text...
En timer där fältet mellan kvart över och hel timme är markerat. App

Time Timer PLUS

www.frolundadata.se - Time Timer Plus hjälper till med att både begränsa och hålla ut en aktivitet och är ett praktiskt tidshjälpmedel i klassrummet. Den kan användas nä...

Exempel på lärarmaterial

Senast ändrad: 2021-01-05